Anestesiología

Dr. Ildefonso Villa Gastélum

• Horario: 08:00 a. m. (matutino).
• Días de atención: lunes a viernes.

Dra. Claudia Berenice Arteaga Favela

• Horario: 3:00 p. m. (vespertino).
• Días de atención: lunes a viernes.